سوره طارق و اربعین

خانم پورصالحی(حفظهاالله)یکی از سریع القلم ترین کسانی هستند که دیده‌ام متن ایشان قیمتی است به دلایل مختلف: یکی اینکه سوره طارق در آن حضور دارد دیگر اینکه خوب نوشته شده و سوم اینکه تقویم دارد مال این روزهاست متن پیش‌رو جدیدترین متن ایشان است:
 
مقصد من 

آسمان صحن و ساحت تو...

اصلا از خاک تو خلق شده ام تا سر به آستان تو سجده کنم که سجده جز بر آستان و بر گل تو اصلا چیزی نیست.

خلق شده ام

تو یا خدایت برایم فرقی نمی کند. خلق شده ام از گل تو و پاکم به بلندای پاکی تو

مسیرم هر جایی است که آخرش تو باشی

من

تمام مسیر حق را، به شوق تو طی می کنم

تو آخر، هرکس که مقصدش تو باشی را، دست می گیری. پای رکاب و مرکب و منزل و مقصودش می شوی.

تو طارقی! در طریق کربلای زندگی ام.

ندای هل من ناصر زده ای و درب قلب من را به ضرب، کوبیده ای. همان دری فتح باب شده است که به اندازه تمام زندگی کوچکش، بلندای آسمان تو مقصدش شده.

نفوذ کرده ای در تک تک تپش های حیاتم. با هر قدم که می گذارم به سویت ، تویی که پایم را بلند کرده ای و قدم را معنا داده ای، تپش قلبم که نشانه حیات من است و علم خلقتی که ارزانی توست، می شود تمام کوبیدن های مکرر تو... که مدام بر قلبم می زنی.

این جا زمین است.

مقصد من آسمان صحن و سرای توست.

راه افتاده ام

به سوی تو

دستم در دستان توست و پاهایم از تو پا شده اند.

با راه افتاده ام

تا به تو برسم.

 من اینجا هستم

بر بام خانه ام

که پای آمدن به پیاده روی اربعین تو نداشته ام.

آمده ام به آسمان خانه ام.

به تو سلام می کنم

و تو مرا با همین سلام

از زمینم می کنی و به آسمان خودت می رسانی.

طارق زمین کربلا و آسمان عاشورا

که همه زمین ها کربلای توست و همه راه ها راهی به سوی توست؛

مرا به آسمان عاشورا برسان

از در همین خانه ام... که پای رفتن ندارم و توی پایم هستی که خلق شده ام و باید به راه بیفتم و باید برسم.

مرا به عاشورا برسان از امتداد این طریق نور: اربعین!

/ 4 نظر / 14 بازدید
یا علی

تو طارقی..... میخواهم به سمتت بیایم و پای آمدنم هم هست ولی دستگیری و ندایت را نمیشونم نورت را بتالان بر دلم فقط به اسم تو زنده میشود... (عالیی بود خدا بر برکت قلمتان بیافزاید...)

کاظم لو

گفته بودم که کار شاگرد زرنگهاست! تبارک الله

باباشاهی

چه کوبشی داشته سوره طارق متن خانم شریعت مداری شما و خانم پورصالحی هر کدام یک طوری کوبنده است و کوبشش در همین حال و هوای الان سیر میکند خوش به حالتان