بزرگ­پروری در جهاد نرم!

آدم شناس بود عبدالعلیِ ولایی، گاهی آدمِ خود را، یعنی کسی را که به جبهه می­برد و طرف عمودی می­رفت و به احتمال زیاد افقی بر می­گشت، از میان بچه­های مسجد پیدا می­کرد، گاهی هم از بین بچه­هایی که ممکن بود حتی شلوارِ لی بپوشند.

این توضیح ضروری است که این شلوار لی، برای خودش ماجراهایی دارد و اصلاً مثل امروز که پوشیدن آن بسیار عادی تلقّی می­شده نبوده است، حقیر به یاد دارم تا دهه هفتاد هم که گاهی مرتکب پوشیدن آن می­شدم و همینطوری سرم را پایین می­انداختم و مسجد می­رفتم، با واکنش­هایی روبرو بوده ام. تا چه برسد به دهه 60 که معاذ الله از پوشیدن این شلوار.

به هر حال یک روز عبدلعلی با آب و تاب تعریف می­کرد که یک کسی را پیدا کرده­ام چنین و چنان، چند روزی خودش هم لی می­پوشید، طرف را مسجدی می­کرد و نهایتاً به شکلی کاملاً طبیعی بالاخره آدم لباسش را عوض می­کند دیگر، او هم عوض می­کرد و دیگر لی نمی­پوشید. از قضا رفیق جدید نیز که شیفته عبدالعلی شده بود، سر و وضعش تغییر می­کرد و او هم یکی می­شد مثل دیگر بچه­های مسجدی و چند وقت دیگر هم...

حالا ذکر این توضیحات خواننده محترم را به سمت ریش پورفسری و موی فشن و غیر آن سوق ندهد که اگر همه این کارها را هم بکنی کاری از پیش نمی­بری چون اصل مطلب چیز دیگری است ...

اصل این است که در جهاد نرم، قیمت دارند آدم­هایی که ممکن است در نگاه اول جدی تلقی نشوند و قیمت شناس لازم است تا بشود جمال نورانی آنها را در صف و جبهه حق مشاهده کرد. در این میان آنچه که پایه و مرتبه­ای ویژه از اهمیت را پیدا می­کند، دید و زاویه نگاهی است که افراد را از دریچه یوسف(ع) می­نگرد که یوسف(ع) حتی برادرانش را هم ستاره می­بیند. اگر ستاره نبینی که کاری پیش نمی­رود، کسی تربیت نمی­شود. آدم­ها با تحقیر است که حال و روز خوبی ندارند و با اکرام است که بزرگ می­شوند. میدان جهاد نرم میدانی است که هر کس در فضای آن احساس بزرگی و عزت می­کند و به اعتبار این احساس عزت است که منش بزرگ پیدا می­کند. اکرام می­تواند توان یک نفر را به بیش از توان چهل مرد ارتقا دهد و از دلها صفحاتی پولادین بسازد. امام سجاد(ع) فرمود: «اذا قام قائمنا اذهب الله عزوجل عن شیعتنا العاهة و جعل قلوبهم کزبرالحدید و جعل قوّة رجل منهم قوّة اربعین رجلاً و یکونون حکام الارض و سنامها»(مشکاةالأنوار، ص79) 

/ 2 نظر / 13 بازدید
بچه مدرسه ای

به یاد جلسه ی سوره ی عبس یکشنبه ها. آقای اخوت که آیه ی " عبس و تولی... و مایدریک لعله یزکی " را می خواند و نتایجی می گرفت که شما امروز در این نوشتار نگاشته اید. ...آه! و فرقت بینی و بین احبائک...

خوش حال

برای دیدن ستاره نیازی به علم نجوم یا دستگاه تلسکوپ نیست،دیدن ستاره چشمان تیز بین هم نمی خواهد بلکه وجودی را می طلبد که در اعماق تاریکی، روشنایی یک ستاره کوچک، در قلبش بزرگ باشد خدا به همه ما بینایی دهد به برکت صلوات به نبی و آله