فاطر

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها

به بهانه سوره مبارکه فاطراسفند86

چه زیباست انتساب پریدن قاصدک های شکسته به تو ،که قاصدک ها نشان تو دارند و تو نشان فاطر سماوات و ارضی !

گشودن و پیچیدن طومار آسمان و گسترانیدن و برچیدن بساط زمین به تو منسوب است !و منسوب به قاصدک هایی که به اشاره تو فتح و امساک می کنند. نشانی تو را از قاصدک ها باید پرسید، چرا که قاصدک ها پهلوی تو بودند که شکست!

نشانی تو را از ماه باید پرسید از دستانش که به ادب قلم شد تابه خطی شکسته زیبا ترین دلالت تاریخ نگاشته شود که عباس ابن فاطمه است.

نشانی تو را از جریان لطیف باد باید پرسید! و باید با تعقیب ابر دنبال کرد؛ که کجا؟ و بر فراز کدام سرزمین مرده، به اراده لطیف و مرطوبت و به بارش مهرت حیات قیام خواهد کرد؟! که بدینسان هر بذر مکتوم و مدفون و هربیرق خاک آلودی که منشأپاکش تو باشی، عزیزمی شود، صعود می کند و به اهتزاز در می آید؛ چرا که قاصدک ها به اشاره تو کلمه طیب را تاحرم مخفی ات بالا می برند. هرجاکه حیاتی هست و هرطرف که عزتی آنجا حریم بی نشان توست؛

و قاصدک ها در حریمت بودند که شکست!

و شکست ساحت پهلویت و بال لطیفت و نشکفته پژمرد جوانه ات، تا معلوم شود سرنوشت مکتوب انسان شدن مشتی خاک و کوتاه و بلند توقفش، در همان صحیفه ای ثبت است که منسوب به توست! و منسوب به توست همه دریا ها به رغم تمایز شور و شیرینش، به اعتبار استخراج رزق ، که هرچه نشان بودن و رزق و وجود دارد، منسوب به توست!

 شب و روز هر دو بر سر سفره تو بودند که به ادب پهلوی شب شکست! و چون خون شب بر صفحه روز پاشید، روز کوتاه شد ! و کوتاه می شود شب اگر تو که نشان فاطر سماوات و ارضی اشاره کنی!

چرا که پریدن رنگ ها همچون رنگینی رنگ، به اشاره تو و منسوب به توست!

 به اشاره توست که باران اذن رنگ آمیزی می گیرد، میوه ها سر بر می آورند انبوه و رنگارنگ!

و رگه های رنگ به رنگ کوهستان، از سفید، و سرخ با تمام اقسامش و حتی زاغ ها با سیاهی بی مثال  بی نصیب از رنگ نمی مانند. و اینگونه است که نادیده نگرفتی سهم هر جنبنده و چارپایی را از رنگ!

 و نادیده نگرفتی سهم پریدن با شکوهت را از رنگ؛ که کبودی و رنگ پریدنت، پر رنگ ترین مسأله تاریخ شد! و سرّ این جمع نقیضین را منحصرا عالمانی می دانند که در محضر درست حاضر بودند؛آنجا که بالهای قاصدکها فرش بود؛ و می گویند در دستت صحیفه ای بود منسوب به تو! درس، درس سفر بود که ناگاه نماز شکست!

 و رنگها پرید از خشیت پیچیده شدن طومار آسمان و برچیده شدن بساط زمین! لیکن سرنوشت مکتوب آسمان و زمین در همان صحیفه ای ثبت است که منسوب به توست!

/ 2 نظر / 6 بازدید
شریعتمداری

این متن تان به طور مخصوصی خیلی عالی ست مخصوصا توجه ش به موضوع رنگ ها

کاشفک

سلام این متن در نوع خودش ،خیلی فاطرست .. کاش دانلود کلیپ هم امکانش بود