پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

مروری بر نامه های نهج البلاغه، جلسه اول، نامه های علی(ع)به معاویه

در ذیل ترجمه متن نامه ها آمده است: نامه17 اینکهحکومتشامراازمنخواستى،منآنچهرادیروزدراختیارتقرارندادمامروزهمبهدستتنمى‏دهم‏. اما گفته‏ات: که «جنگعربرابهکامخودفروبرده،وازاوجزنیمهجانىباقىنمانده»، آگاه باش آن که در راه حق بمیرد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 12 بازدید