پست های ارسال شده در مهر سال 1390

جایگاه ائمه شیعه(ع) در تحلیل گفتمان فکری-اجتماعی(سالهای11تا260هجری قمری)

فصل اول: استنادات عقلی، در توجیه اهمیت تاریخی پاسخ های ائمه شیعه(ع)    معمولاً هر دو برهان «انّی» و«لمّی»کاربردی شناخته شده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید