حمدحمد

بسم الله الرحمن الرحیم

الهی بمحمدیة الرفیعة و بالعلویة البیضاء

حسنت متعلَّقِ همه بسمله­هاست که این جارو مجرور، کائنات را یکسره با همه مراتبش، به آن بالا پیوند داده است.

الف و لام عهد دارد موج و شکن گیسوانی که هر فطرتی را به نقطه عطف می­رساند که عطفِ توحید است وقتی به سمتی و جهتی روی می­کنی،

نگاه کن به این سو و آن سو که نگاهت عطف بیانی است برای معلوم شدن این حقیقت که، رب­العالمین همان رحمان و رحیم است، همان مالک یوم الدین.

حکایتِ کارد و ترنج و دست و یوسف است، حکایت حصرِ قامتی که، همه­ی دست­ها را، به  ایاک نعبد و ایاک نستعین رنگین کرد!

از جان من تا پیش پای تو، خطی است مستقیم،  که این استجابتِ سرخ، مقصد آن دعاست!

به لب رسید جانم تا به بوسه جمع شود، که این نعمتِ رسیده، بدل از آن دعاست!

به خط مستقیم حسنت، راه رضایت و هدایت، پیداشد؛ که این لبخند، بدل از آن دعاست! 

/ 2 نظر / 18 بازدید
صهبا

نفسم بند آمد... فوق العاده بود

طا-الف

سلام حمدحمد . . . بعضی وقتها که حواسم جمع تر است وقتی می گویم"ایاک نعبد و ایاک نستعین"لب می گزم! هنوز مطمئن نیستم که راست میگویم.... یاعلی