پیام امام خامنه ای در دانشگاه افسری

ما از تحرک دیپلماسی دولت حمایت میکنیم و به تلاش دیپلماسی اهمیت میدهیم و از آنچه در سفر اخیر بود حمایت میکنیم البته برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما بجا نبود

 

ما به هیئت دیپلماسی دولت عزیزمان خوشبین هستیم ولی به آمریکایی ها بدبینیم.

خودبرتربین و غیر منطقی و عهدشکن است و دولتی در تصرف شبکه صهیونیسم بین المللی است.

/ 1 نظر / 11 بازدید
کریمی

لبیک یا خامنه ای.... از شما استاد گرامی هم ممنونم[لبخند]