سال هزار و سیصد و خمینی.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی فاطمه و ابیها وبعلها وبنیها

آنقدرنسبت روی تو با ماه بدیهی می­نمود که در شهر شایع شد خدا هم روی هر صفحه ای خمینی

تصویر می کند و درود بر خمینی شعار خداست.

 نامِ تو و تصویرِ تو شعار خدا بود و خدا هم با همین شعار انقلاب کرد و طاغوت را به زیر کشید و این

چه عجب که تو هم به روح الله و هم به موسی منسوب بودی.

هرکس درنسبت تو با انبیاء تردید دارد می­تواند شناسنامه­ات راببیند آنجا که مصطفوی ثبت است.

در عجبم ای روح الله موسوی مصطفوی چگونه برخی که ادعای رویت تو را در جرمی فضایی محتمل

می­دانستند نمی توانند چهره ات را  در روی ماه نائبت نظاره گر باشند.

 بآری دمیدن تمثال عکست گویی انشقاق ماه بود که این چنین دهشتنتاک جلوه کرد که البته پیش از این

شق القمر را می توان در همان نمازجمعه ای که  ماه بدن ناقصش را به معرکه آورد رصد نمود.

ماه دستی را که به تاسی از عمویش قلم شده بود پیش آورده بود تا حکمتی بالغه را بر صفحه تاریخ بنگارد.

 هنوز هم از پس این همه سال نمی توان تصویر و نامت را به بازی گرفت که هیبتش مجالی به فتنه گری

 نخواهد داد و بساط بوزینگان اموی را برخواهد چید آن چنان که بساط پهلوی را برچید.

 این روزها پس از سالیانی متمادی شنیدم که در حضور نائبت باز هم ستاره ها فریاد می زدند:"روح منی

 خمینی بت شکنی خمینی." گویی ستاره ها  اشراق دوباره روحشان را از تو نوید می دادند

 و تبرِ شرک شکن تو را در کلام امامی می دیدند که مثلِ تو بنای سازش با ظلم بزرگتر را ندارد.

باز هم می توان عکسِ تو را در ماه دید که  ماه تمام قامت ایستاده است و مدِ با شکوهش با رمز لبیک

یا خمینی اقیانوس را به آسمان اتصال می دهد.

 بازهم می توان استغاثه های نوح گونه تو را در ماه مشاهده کرد که سیلاب از پس انذارِ ماه بلا گردانت

 حالتی شبیه جنون می گیرد.

 باز هم می توان شکوایه های روح گونه تو را در ماه مشاهده کرد که باد از پس انذار ماه ریشه های ظلم

را جابجا می کند و روزگار منحوس گردنکشی را در می نوردد.

باز هم می توان دلواپسی های صالح گونه تو را درماه شاهد بود که صاعقه از پس انذار ماه گم شدن

 ولایت فقیه را بر نمی تابد.

 باز هم می توان غیرت و اضطرار لوط گونه تو را در ماه به نظاره نشست که بارانِ رجم ازپس اتمامِ حجت

ماه شکستن حرمت میهمان را تحمل نمی کند. و اگر آل فرعون بخواهد انذارماه تو را تکذیب کند این بار

نیز همچو ن عصر موسی گرفتار خواهند شد.

 آری ماهِ تو به چشم برهم زدنی می تواند به اذن خدا اعجازی باشکوه و پرهیبت کند.

قطعا شکوه ماهِ تو را متقین خواهند دانست آنروز که عکسش را در کنار عکس تو در نهرهای بهشت ببینند.

 

برگرفته از سوره مبارکه قمر

/ 1 نظر / 9 بازدید