روشن باش ای نور!

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیهاو سرالمستودع فیها

به بهانه سوره مبارکه احزاب

روشن باش ای نور! زلال باش ای شبنم! شور باش ای نمک! وتو ای حقیقت تقوای الهی! ای اطاعت نکردن ازغیر او و   ای تابعیت محض از وحی! ای رشته تار و پودت از توکل! ای نبی! باش! که ساحت مقدس بودنت تجلیگاه یگانه علیم وحکیمی است که خبیر به اعمال است و وکیل بودنش کافی است.[1]

باش که بودن تو، بودن صداقت محض است! وتو ای صداقت محض، به اعتبارمیثاقِ بودن تو ونوح وابراهیم وموسی وعیسی ودیگر انبیا است که خلایق مشق صداقت می کنند![2]

آن مرد ، درسینه قلب دارد! دریک سینه دوقلب وجود ندارد! آن مردصداقت دارد؟[3]

ای پیام آوربلند![4] ای بلندای صداقت! تو از مؤمنان به خودشان سزاوارتر هستی!

مؤمنان به خود صداقت دارند! نبی از مؤمنان صادق تر است! صادق تر از مؤمنان بر مؤمنان اولی است![5]

شانه های کسی که بیت المعمور صداقت برآن آرام گرفته است، ارکان وجودش ارکان قبله ای است که  قبیله مؤمنان روی بدانجا نماز می گزارند و از زمزم نگاه همو که امید به وعده های الهی از آن می جوشد، وضو می سازند![6]

مؤمنان به طوافت ای اسوه نیکو مأمورند تا در جهت تو جهت بگیرند و در مسیر توسیرکنند مسیری که منتهای مقصدش بی نهایت صدق است![7]

از فوج بیشمار احرامیان حریمت، وازخیل محارمت، صادقانه، اهل بیتت رابرگزیدی تا صداقت تمایز مَحرم و مُحرم را از اهل بیتت معلوم کند. که اهلیت بیت تو داشتن را طهارتی تکوینی می باید؛ طهارتی از جنس صداقت و از جنس اراده وخواست الهی[8]! که"انماامره اذا اراد شیئاان یقول له کن فیکون"[9]

دعوت به سوی صدق، شهادت برصداقت، و بشارت وهشدار صادقانه، رسالت آن چراغ نورانی است[10] که تسلیم ودرودش تکلیف مؤمنان است. وچه عجب اگرخدا و ملائکه اش برآینه درود فرستند[11]وچه جای تعجب اگر آزردن وجه الله آزردن خدا باشد و غضب و لعن او را سبب شود.[12]وچون امانت وجودت را آسمان ها و زمین تاب نیاوردند، چقدرظلوم وجهول است انسان ، اگرحریم آیینه را بشکند وحرمت کسا را نادیده بگیرد.[13]

 


آیات1تا3سوره احزاب[1]

آیه7احزاب[2]

آیه4احزاب[3]

التحقیق ذیل ریشه نبیّ ومعانی الاخبارمعنی نبیّ[4]

آیه6احزاب[5]

آیه21احزاب[6]

آیه21احزاب[7]

آیه33احزاب[8]

آیه82یس[9]

آیه46احزاب[10]

آیه56احزاب[11]

آیه57احزاب[12]

آیه72احزاب[13]

/ 0 نظر / 13 بازدید