همزه

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها

به بهانه سوره مبارکه همزه اردیبهشت 89

   بهانه انباشته بودند برای کبودی ات!  به شماره ی همه سکه های زرد و سفیدِ رؤیا هایشان، و به مقیاسِ و ما ادراکِ[1] بدی ها و پلیدی هایشان، که می خواستند با کبودی، چهره ات را مخدوش کنند!

حاشا[2] که چه معجزه ای کرد کبودی ات  که  کبودی چهره ی تو، فاطمه، نزول دوباره ی «ویل لکل همزة لمزة» شد،  بر مهبط سپید وحی![3]

به مقیاس و ما ادراک، بهانه انباشته بودند، برای سوختن درب شهر علم![4] که پشته پشته هیزم فراهم آمده بود، تا شعله ها در بگیرند و علی  را درمانده کنند!  حاشا که دو لنگه داشت درب این شهر، لنگه ای که می سوخت و لنگه ای که با ضربات پی در پی غلاف، اگر چه شکست، غلاف نفاق را شکست!

آتش و دود را به معرکه آوردند تا در سیاهی دود، نشانی از تو و خانه ات پیدا نباشد، که به مقیاس و ما ادراک، بهانه بود برای بی نشانی ات! حاشا که  بی نشانی تو بانو، خود نشانی شد برای پیدا شدن!

مسیح را این بار، نه در آغوش مریم، که در بطن، نه به زبان، که به طعنه های لگد تکذیب کردند؛ و تو، که نه یک مریم، که به مقیاس و ما ادراک مریم بودی! برایت و برای شهادت محسنت، به همان مقیاس و ما ادراک، طعنه و بهانه  فراهم آمد !

به عیادتت آمدند، تا  نارالله غضبت را، که خدا بر افروخته بود، بی اثر کنند[5]، حاشا که چون روی برتابیدی و  غضب کردی، مغضوب فاطمه شدن،  آتشی بسته و سهمگین شد؛ که به مقیاس و ما ادراک،  بر دل ها ی سیاهشان تابید و در ستون هایی ممتد، امتداد  یافت!    

[1] و ما ادراک در این سوره، مستقیم ترین تعبیری است که انسان کامل را مورد خطاب قرار داده است.

[2] نزدیک ترین معادل کلمه کلاّ که در فارسی هم کاربرد دارد.

[3] منظور چهره و صورت فاطمه سلام الله علیها است.

[4] اشاره به حدیث نبوی انا مدینة العلم و علی بابها

[5] اشاره به عیادتی که شیخین بعد از جنایتشان از فاطمه(س) کردند.

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
پورصالحی

این متن واقعا سنگین است. گاهی فکر می کنم برخی متنهای این چنین را لازم است بگذارم وسط و چند بار بالا و پایین کنم. تا بفهمم از یک سری گزاره های علمی وتحلیلی چطور چینش ادبی بیرون می آورید. و این کار خیلی دشوار است. به هر حال خدا بر توفیقاتتان بیفزاید.

مسطور

[گل]

ﮐﺎﻇﻢ ﻟﻮ

ﺑﯽ ﺷﮏ ﺟﻨﺲ ﻗﻠﻤﺘﺎﻥ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ