امت علی اکبر(ع) در سوره مبارکه هود(ع)!

تفصیل محمد و علی و فاطمه! کودکان که بر دوش و دست و آغوشت می آویختند، امت واحده قرآن  شکل می گرفت؛ و چون  بندبند  پیکرت گسیخت،  امتی واحده از هم گسیخت!

دور باد از رحمت خدا قومی که، امتت را به اسارت برد!

/ 1 نظر / 8 بازدید
الی متی احار فیک

امروز روز میلاد کسی است که شبیه ترین به اویی... دور باد از رحمت خدا قومی که، امتت را به اسارت برد...